promnice.com.pl

Blog o lifestylu, biznesie i urodzie.

transmisja danych
Internet

Transmisja danych – podstawa komunikacji

Dane stają się obecnie coraz ważniejsze i są symbolem rewolucji cyfrowej, która objęła wszystkie dziedziny. Jest podstawą komunikacji między osobami fizycznymi, a także w procesach korporacyjnych.
Transmisja danych jest jedną z podstaw rozwoju. Bez możliwości przesyłania informacji między urządzeniami rewolucja cyfrowa nigdy nie byłaby możliwa.

Przepustowość

Jedno jest pewne — przepustowość, czyli ilość danych, które mogą być przesyłane w tym samym czasie, będzie nadal rosła.
Ze względu na rzeczywistość wirtualną i rzeczywistość rozszerzoną, rosną wymagania. Coraz bardziej rozprzestrzenia się również streaming, dlatego nie tylko sieci przewodowe stoją przed wyzwaniami. Liczba osób, które korzystają ze smartfonów, jest w tej chwili ogromna. W związku z transmisją danych zwiększa się również zapotrzebowanie na sieci radiowe.

Sposoby na przesyłanie danych

W jaki sposób dane są dziś przesyłane między poszczególnymi urządzeniami? Zasadniczo istnieją dwa różne sposoby:

– przewodowy
– bezprzewodowy

W ramach tych dwóch ścieżek transmisji danych istnieją dalsze ścieżki transmisji. W zależności od zasięgu można rozróżnić formy transmisji lokalnej oraz transmisji na duże odległości.

Bliski zasięg obejmuje przede wszystkim transmisję danych w budynku. W tym przypadku sieć WLAN stała się obecnie jednym z najbardziej powszechnych i standardowych rozwiązań.
Odległy obszar, czyli zdalna transmisja danych obejmuje transmisję danych między poszczególnymi przyłączami budynku. W praktyce obie formy się zazębiają.

Na przykład Wi-Fi lub Bluetooth odgrywają znaczącą rolę w lokalnej transmisji danych. Ich zasięg to kilkadziesiąt metrów. W transmisji danych na duże odległości wykorzystywane są sygnały radiowe (sieci komórkowe lub transmisja przez satelitę). DSL — cyfrowa linia abonencka — i transmisja przez telewizję kablową zyskały dziś swoją popularność dzięki kablowym opcjom transmisji danych. W zakresie transmisji bliskiego zasięgu LAN i PowerLAN (transmisja sygnałów danych w sieci niskiego napięcia) są obecnie powszechnym rozwiązaniem.

Transmisja zdalna

W przewodowej transmisji danych konkuruje obecnie transmisja za pomocą kabli światłowodowych i rozmaitych technologii DSL. Te ostatnie obejmują standardy takie jak ADSL czy VDSL.
Zasada działania światłowodu, ogólnie znanego jako włókno szklane, opiera się na transmisji danych za pomocą fal świetlnych z widma podczerwonego lub ultrafioletowego.

DSL wykorzystuje transmisję elektryczną. Do transmisji danych wykorzystywana jest istniejąca sieć telefoniczna.
W porównaniu z szeroko rozpowszechnionymi standardami VDSL szybkość transmisji w przypadku technologii światłowodowej jest zdecydowanie wyższa.

4G – ważny element komunikacji mobilnej

W dziedzinie transmisji danych wspomaganej radiowo rozwój techniczny dokonał się w ciągu ostatnich dziesięciu lat. A rozbudowa sieci jest absolutnie konieczna, ponieważ ruch mobilnej transmisji danych cały czas rośnie ze względu rosnącą liczbę smartfonów.